Show last authors
1 {{box cssClass="floatinginfobox"}}
2 [[image:Creator_JPG.jpg||style="float: right;]]
3 {{/box}}
4
5 = Om Creator =
6
7 Creator Makerspace er et non-profit makerspace i Stavanger. Brukergruppen er både privatpersoner og bedrifter. Creator ble etablert i september 2015, og flyttet inn i nåværende lokaler på Forus to måneder senere.
8
9 Et makerspace er prototypeverksted hvor folk med felles interesser kan samles for å jobbe på prosjekter og dele ideer, utstyr og kunnskap. Her er alle velkomne. Våre medlemmer er hobbyentusiaster, garasjeinnovatører, makere, kunstere og oppfinnere. Noen bruker Creator som et sted å jobbe med hobby, andre tar steget videre med produkt og etablerer egne selskaper.
10
11 Målet for Creator er å være en attraktiv møte- og arbeidsplass for makere, og til å bidra til å skape arbeidsplasser i regionen.
12
13
14 = Wikiens innhold =
15
16 Wikiens innhold oppdateres av medlemmene, og består hovedsaklig av dokumentasjon av maskiner og utstyr, forslag til problemløsing, instruksjoner, kurs/workshop-filer, liste over caretakers og prosjekter.
17
18 Ethvert medlem i Creator oppfordres til å bidra til wikien slik at den blir en viktig ressurs for dagens og fremtidige medlemmer. Lær mer hvordan bruke wikien under.
19
20 = How to use this wiki =
21
22 To make the most out of our wiki, log-in and:
23
24 Use the {{html clean="false"}}<span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span>{{/html}} button above to //edit// this page and start customizing your wiki to your needs.
25
26 Use the {{html clean="false"}}<span class="glyphicon glyphicon-plus"></span>{{/html}} button above to //add// more pages to your wiki and create the //hierarchy// that best organizes your content.
27
28 Use the {{html clean="false"}}<span class="glyphicon glyphicon-home fa fa-home"></span><span class="fa fa-caret-down"></span>{{/html}} breadcrumbs located above the title to //navigate// inside your pages. It's easy to get lost in a big wiki without them.
29
30 You can also use the [[Sandbox>>Sandbox.WebHome]] for more demo content and generally a place to experiment with your wiki's features.
31
32 {{box cssClass="floatinginfobox"}}
33 {{html clean="false"}}<iframe src="https://www.youtube.com/embed/9QTWrZ7OfzI" allowfullscreen></iframe>{{/html}}
34 {{/box}}
35
36 {{box}}
37 Learn more on how to use XWiki with the {{velocity}}[[Getting Started Guide>>http://enterprise.xwiki.org/xwiki/bin/view/GettingStarted/WebHome?version=$xwiki.version]]{{/velocity}}.
38 {{/box}}

Tips

You can click on the arrows next to the breadcrumb elements to quickly navigate to sibling and children pages.

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 9.8.1 - Documentation