Show last authors
1 {{box cssClass="floatinginfobox"}}
2 [[image:Creator_JPG.jpg||style="float: right;]]
3 {{/box}}
4
5 = Om Creator =
6
7 Creator Makerspace er et non-profit makerspace i Stavanger. Brukergruppen er både privatpersoner og bedrifter. Creator ble etablert i september 2015, og flyttet inn i nåværende lokaler på Forus to måneder senere.
8
9 Et makerspace er prototypeverksted hvor folk med felles interesser kan samles for å jobbe på prosjekter og dele ideer, utstyr og kunnskap. Her er alle velkomne. Våre medlemmer er hobbyentusiaster, garasjeinnovatører, makere, kunstere og oppfinnere. Noen bruker Creator som et sted å jobbe med hobby, andre tar steget videre med produkt og etablerer egne selskaper.
10
11 Målet for Creator er å være en attraktiv møte- og arbeidsplass for makere, og til å bidra til å skape arbeidsplasser i regionen.
12
13
14 = Wikiens innhold =
15
16 Wikiens innhold oppdateres av medlemmene, og består hovedsaklig av dokumentasjon av maskiner og utstyr, forslag til problemløsing, instruksjoner, kurs/workshop-filer, liste over caretakers og prosjekter.
17
18 Ethvert medlem i Creator oppfordres til å bidra til wikien slik at den blir en viktig ressurs for dagens og fremtidige medlemmer. Lær mer hvordan bruke wikien under.
19
20 = How to use this wiki =
21
22 To make the most out of our wiki, log-in and:
23
24 Use the {{html clean="false"}}<span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span>{{/html}} button above to //edit// this page and start customizing your wiki to your needs.
25
26 Use the {{html clean="false"}}<span class="glyphicon glyphicon-plus"></span>{{/html}} button above to //add// more pages to your wiki and create the //hierarchy// that best organizes your content.
27
28 Use the {{html clean="false"}}<span class="glyphicon glyphicon-home fa fa-home"></span><span class="fa fa-caret-down"></span>{{/html}} breadcrumbs located above the title to //navigate// inside your pages. It's easy to get lost in a big wiki without them.
29
30 You can also use the [[Sandbox>>Sandbox.WebHome]] for more demo content and generally a place to experiment with your wiki's features.
31
32 {{box cssClass="floatinginfobox"}}
33 {{html clean="false"}}<iframe src="https://www.youtube.com/embed/9QTWrZ7OfzI" allowfullscreen></iframe>{{/html}}
34 {{/box}}
35
36 {{box}}
37 Learn more on how to use XWiki with the {{velocity}}[[Getting Started Guide>>http://enterprise.xwiki.org/xwiki/bin/view/GettingStarted/WebHome?version=$xwiki.version]]{{/velocity}}.
38 {{/box}}

Tips

Jump to any page in the wiki with Ctrl+G or Meta+G.
See more shortcuts.

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 10.9 - Documentation